Online zápisy CCV do Zimního semestru 2022/2023 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata

 
EXPERIMENTÁLNÍ UNIVERZITA PRO PRARODIČE A VNOUČATA
je organizována ve spolupráci Centra celoživotního vzdělávání a Národního muzea.

 

 

 

„NÁRODNÍ MUZEUM“

Program školního roku 2020/2021 byl z důvodu epidemie aktualizován a bude zrealizován ve školním roce 2021/2022

 

Přednášky jsou určeny pro přihlášené prarodiče (studenty CCV) a jejich vnoučata ve věku 6–12 let a konají se pravidelně jednou měsíčně v sobotu od 10.00 do 12.00 hod. v přednáškovém sále č. 102 Historické budovy Národního muzea, Václavské nám. 68, Praha 1.

 

16. 10. 2021: Národní muzeum: 203 let historie

27. 11. 2021: Přírodovědné muzeum a jeho sbírky

11. 12. 2021: Přírodovědec v muzeu

15. 1. 2022: Historické muzeum a jeho sbírky

19. 2. 2022: Historik v muzeu

19. 3. 2022: Kni­hovna NM

23. 4. 2022: České muzeum hudby

14. 5. 2022: Náprstkovo muzeum

 

 

Zápisné 1. 000,– Kč za dvojici prarodič – vnouče na celý školní rok 2021/2022  ,bylo splatné  v Centru celoživotního

vzdělávání,   Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7

Ke studiu bylo přijato celkem 40 dvojic. 

 

Garantem tohoto mezigeneračního vzdělávacího projektu je doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.,

náměstek GŘ NM pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost,

metodiky studia jsou Bc. Veronika Pleskotová a Mgr. František Tymr z Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit

NM. 

 

Ing. Dana Steinová, Centrum celoživotního vzdělávání

Experimentální Univerzita pro prarodiče a vnoučata je nová forma mezigeneračního vzdělávání, která je organizována v těsné spolupráci CCV s fakultami pražských VŠ a koná se na jejich akademické půdě. Prarodič a vnouče ve věku  6–12 let tvoří studijní tým, který si vzájemně pomáhá a obohacuje se. První obor „Astronomie“ byl veden Doc. RNDr Martinem Šolcem v letech 2004–6 na MFF UK, další obor „Krajina a les“pak zrealizovala Lesnická fakulta ČZU ve školním roce 2006/7. Od roku 2007 nabídla čtyřsemestrový obor „Zajímavosti z přírodních věd“ Přírodovědecká fakulta UK. Ve školním roce tj 2009/10 se v Mezinárodním roce astronomie opět Experimentální univerzita vrátila na MFF UK. Ve školním roce 2010/11 to byl kurz „Egyptologie“ na FF UK připravený ve spolupráci s Čs. egyptologickým ústavem. Ve školním roce 2011/12 se Experimentální univerzita vrátila opět na MFF UK, tentokrát se jednalo o nový obor „Zajímavosti z meteorologie a klimatologie“. Od října 2012 do května 2014 byl zrealizován na České zemědělské univerzitě obor“Člo­věk, zvířata a zvířátka.“, který pokračoval dalšími dvěma semestry oboru „Les a krajina v ČR“ od října 2014 do května 2015. Ve školním roce 2015/16 se Experimentální univerzita přesunula na Přírodovědeckou fakultu UK, kde katedra geografie nabídla nádherně připravený obor „ Geografické výpravy za poznáním“. Ve školním roce 2016/17 Experimentální univerzita pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK dalším oborem „Ochrana životního prostředí“ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí. Ve školním roce 2017/18 se vrátila Exp.uni. na MFF UK k oboru „Astronomie“ a ve školním roce 2018/19 se opět konala Meteorologie a klimatologie na MFF UK. Od řijna 2019 to byl velmi atraktivní obor „Jak se žilo v antice“ ve spolupráci s Ústavem řeckých a římských studií FF UK s letním táborem v Římě v červenci 2020. Nezrealizované přednášky z doby pandemie byly nahrazeny 3.10.20

Zápisné pro dvojici prarodič – vnouče na celý školní rok činí 1.000,– Kč. Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu dopoledne, o prázdninách se pro účastníky pořádá pravidelně letní tábor. Nový obor připravený ve spolupráci s Národním muzeem na školní rok 2020/21 bude aktualizován a jeho realizace bude přesunuta na školní rok 2021/2022

 

 

Napsali o nás: Instinkt 19.1.2017 str. 1, str 2.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Experimentální univerzita- Národní muzeum

Zápisné 1.000,– Kč za dvojici prarodič – vnouče na celý školní rok 2020/2021  je splatné během dubna v úterý a středu  v Centru celoživotního vzdělávání, Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, pro stávající studenty Exp.uni.Během květnových přednášek se mohou zapsat na neobsazená místa noví zájemci.

EXPERIMENTÁLNÍ UNIVERZITU NELZE UHRADIT PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE ZÁPISŮ

První Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata byla organizována ve školním roce 2004/2005 ve spolupráci Centra celoživotního vzdělávání a Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Tento mezigenerační vzdělávací projekt poprvé umožil vnoučatům ve věku 6–12 let a jejich babičkám a dědečkům společné studium na akademické půdě. V dalších letech byl projekt realizován ve spolupráci s Lesnickou fakultou ČZU a Přírodovědeckou fakultou UK. Dvojice prarodič- vnouče tvoří tým, který si vzájemně pomáhá a radí. Prarodiče si libují v důležité roli poradců a děti se na fakultách seznamují s obory svého možného budoucího profesního zaměření. Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu v podání vysokoškolských pedagogů a jsou přizpůsobeny dětskému posluchači. O hlavních prázdninách se konají letní tábory. Projekt nejen rozšiřuje obzor vnoučatům i prarodičům, ale vytváří také prostor pro upevnění jejich vzájemných vztahů.

Do prvního běhu oboru „Astronomie“ bylo přijato ve šk.roce 2004/2005 padesát dvojic , v dalším školním roce byl počet snížen na polovinu. K tomuto oboru jsme se vrátili znovu ve školním roce 2009/2010. Hlavním důvodem bylo, že rok 2009 byl prohlášen Světovým rokem astronomie. Program přednášek a setkání vypadal následovně:

Po skončení prvního školního roku se konal letní tábor na Lidové hvězdárně v Úpici. Dopoledne to byly filmy a přednášky, odpoledne vycházky a večer pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem. Na závěr se konala astronomická olympiáda. Po skončení druhého školního roku se už nekonal tábor, ale dvoudenní výlet do jižních Čech, při kterém jsme navštívili planetárium v Českých Budějovicích, obzervatoř na Kleti a sluneční hodiny v Českém Krumlově.Celý čtyřsemestrový kurz vedl obětavě Doc.RNDr.Martin Šolc,stejně tak, jako velí letošní Experimentální univerzitě. V následujících oborech na Lesnické fakultě ČZU a na Přírodovědecké fakultě UK se lektoři střídali a každou přednášku zajištoval někdo jiný, jak je patrné z následujícího  programu „Zajímavosti z přrodních věd“ na Přírodovědecké fakultě UK ve šk.roce 2008/2009                                  

V roce 2007 se konal vzrušující letní tábor v Josefově dole v Jizerských horách pod odborným vedením lesního pedagoga Ing.Karla Pokorného a místních lesníků, kteří děti učili sázet stromky, seznamovali je s těžbou dřeva a chovem zvěře. Na závěr opět proběhla lesnická olympiáda.

V roce 2008 vnoučata i prarodiče sbírali houby pod odborným dohledem jednoho z největších českých mykologů, RNDr.Františka  Kotlaby na houbařském táboře v Soběslavi. Na závěr se uskutečnila houbařská olympiáda a pan Dr.Kotlaba strhával nemilosrdně body i za jen trochu nepřesné druhové jméno houby!

Nádherné prostředí Národního parku Česko-Saské Švýcarsko se stalo v srpnu 2009 dějištěm letního tábora určeného 48 prarodičům a vnoučatům- absolventům geologie a geografie Experimentální univerzity na Přírodovědecké fakulty UK. Přednášky geografa RNDr.Miroslava

Marady,Ph.D. a výlety po naučných stezkách , skály, soutěsky a skalní města na české i saské straně národního parku se stala cílem jejich putování.

V roce 2010 na účastníky tohoto mezigeneračního vzdělávacího projektu opět čekal astronomický letní tábor v Úpici. A ti, kteří ve školním roce 2010/2011 studovali egyptologii , kterou připravilo Centrum celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem a Filozofickou fakultou UK, jeli s egyptoložkou Mgr. Martinou Bardoňovou na  letní egyptologický tábor do Jestřebích hor, kde se učili tančit egyptské lidové tance, vyrábět si oděvy z papyru, resp. .krepového papíru, měnili se v mumie pomocí toaletního papíru a vykradače hrobek, zkrátka si hráli na život ve starém Egyptě.

Ve školním roce 2011/2012 se vrátila Experimentální univerzita opět na MFF UK a tentokrát to byly „Zajímavosti z meteorologie a klimatologie“. Metodičkou kurzu byla paní Doc.RNDr. Jaroslava Kalvová,CSc. Pod jejím vedením se v létě  konal  letní tábor v zařízení Českého hydrometeorolig­ckého ústavu v Radostovicích u Mladé Vožice od 29.7. do 4.8.2012. Program byl nevídaně pestrý, meteorologové z Prahy přijížděli třeba jen na den a hráli si s dětmi na v lese na fotony, či na to ,jak se dělá televizní předpověď počasí, 3× denně děti absolvovaly  meteorologická měření , navíc  sportovní a orientační  hry, koupání v nedalekém rybníku a k tomu sem tam ještě doběhly s babičkami do lesa na houby či maliny. Vedoucí ,prarodiče i vnoučata byli táborem nadšeni.

Po šesti letech se vrátila Experimentální univerzita na Českou zemědělskou univerzitu.Ve školním roce 2012/2013 byl z iniciativy Prof.Ing.Ivana Ročka, CSc. otevřen nádherný obor „Člověk, zvířata a zvířátka“ , který zejména městským dětem dal vzácnou příležitost  seznámit se s hospodářskými zvířaty formou přednášek  i praktických cvičení v terenu. 

O prázdninách se konal tradiční letní tábor, letos  samozřejmě se zvířátky na Farmě u Sv. Anny v Brandýse n.L,kde děti jezdily na koních,dojily kozy a babičky se seznámily s výrobou sýrů, odborníci z ČZU za nimi jezdili s přednáškami a starší děti připravovaly program pro babičky i mladší děti. A od podzimu 2013 si všichni užili pokračování dalšího ročníku oboru „Člověk, zvířata a zvířátka“. Po přednáškách se obvykle „šlo na koně“ na školní statek či zkontrolovat ,jak vyrostla kůzlata či jehňata v demonstračních kotcích.

A nikomu se nechtělo z ČZU odejít, proto jsou všichni nadšeni, že prof. Ivan Vlček  připravil pokračování  studia pod názvem „Les a krajina v ČR“ na další čtyři semestry.

 

V létě 2015 se konal velmi netradiční letní tábor ,vnoučata a prarodiče společně procestovali

východní pobřeží USA.

Ve školním roce 2015/2016 se Experimentální univerzita vrátila po delší době zpět na Přírodovědnou fakultu UK, na katedře geografie se koná obor„ GEOGRAFICKÉ VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM aneb ROZUMÍME DNEŠNÍMU SVĚTU?“ ,odborným garantem programu je Doc.RNDr.Ivan Chromý, Ph.D. a organizátorkou Doc.RNDr.Hana Kühnlová.

 

Ve školním roce 2016/2017 Experimentální univerzita pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK  nesmírně atraktivním oborem „Ochrana životního prostředí“, jehož garantem byl Prof. RNDr.Tomáš Cajthaml,Ph.D. Letní tábor se bude konat v červenci 2017 v chatovém táboře u Jinolických rybníků v Českém ráji a odborný program bude připraven ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny-chráněnou krajinnou oblastí Českého ráje.

 

15. 10. 2016     Jakým způsobem si otravujeme životní prostředí a jak to můžeme napravit

12. l1. 2016 Dýchám, dýcháš, dýcháme, aneb co je povětří a jaká je jeho kvalita

10. 12. 2016     Význam půdy pro fungování krajiny

14. l. 2017 Jak se dělá pitná voda

18. 2. 2017       Jak správně chránit šumavskou přírodu?

18. 3. 2017       Význam ptactva v ochraně přírody

8. 4. 2017         Chov ryb v českých řekách

13. 5.2017 Ry­božraví ptáci versus rybáři

 

Ve školním roce 2017/2018 se Experimentální univerzita vrací na Matematicko-Fyzikální fakultu UK. Garantem  oboru „Astronomie“ je opět Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., který připravil vůbec první program Experimentální univerzity v školním roce 2004/2005. Děti ,které tehdy obor navštěvovaly, jsou už dospělé ,ale stále vzpomínají na to, jak si vyráběly vlastní dalekohled a sluneční hodiny a pozorovaly o prázdninách noční oblohu na hvězdárně v Úpici….Letní astronomický tábor je samozřejmě připraven i pro absolventy tohoto ročníku. 

 

14.10. 2017 Orientace na obloze, souhvězdí, otočná mapa oblohy

11.11. 2017 Námořní navigace, objevitelé a piráti

09.12. 2017 Sluneční hodiny,výroba vlastních slunečních hodin

13. 01.2018 Da­lekohledy, vlastní pozorování

10.02. 2018 Konstrukce vlastního dalekohledu

10. 03. 2018    Práce s programem Stellarium

14.04. 2018 Exkurze na Štefánikovu hvězdárnu na Petříně

12.05. 2018 Exkurze na observatoř Astronomického ústavu AV v Ondřejově

Ve školním roce 2018/2019 pokračuje Experimentální univerzita opět na MFF UK, tentokrát s oborem  ZAJÍMAVOSTI  Z VÝZKUMU ATMOSFÉRY,  METEOROLOGIE  A KLIMATOLOGIE pod vedením osvědčené a obětavé Doc.RNDr.Jaroslavy Kalvové,CSc.

20. 10. 2018   Prof.RNDr.Jan Bednář,CSc.,Mgr­.Peter Huszár,Ph.D.,Doc­.Petr

                       Pišoft,Ph.D.: Proč je obloha modrá- optické jevy a světlo v atmosféře

10. 11. 2018   Mgr.Peter Huszár,Ph.D.:Proč fouká vítr a jak vznikají tornáda

 08. 12. 2018   Mgr.Michal Žák, Ph.D.:Předpověď počasí, praxe meteorologa a sledování atmosféry

26. 01.2019 Doc­.RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.:Co se skrývá v oceánech               

16. 02.2019 Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.,RNDr.Eva Holtanová,Ph.D.: Vývoj klimatu na Zemi aneb Cesta do      pravěku

16. 03. 2019   Mgr.Michal Belda,Ph.D.,RNDr­.Eva Holtanová,Ph.D.:Jak se mění klima a co nás čeká v budoucnu

06. 04. 2019   RNDr. Kateřina Šindelářová, PhD.,Mgr.Jan Karlický: Proč nedýcháme čistý vzduch

11. 05. 2019    RNDr. Aleš Raidl, PhD.: Chaos a krása na příkladech z meteorologie a klimatologie

 

šk. rok 2020/2021

17.10.2020 Národní muzeum: 202 let historie

21.11.2020 Pří­rodovědné muzeum a jeho sbírky

12.12.2020: Přírodovědec v muzeu

16.1.2021: Historické muzeum a jeho spírky

20.2.2021: Historik v muzeu

20.3.2021: Knihovna NM

17.4.2021: České muzeum hudby

15.5.2021: Náprstkovo muzeum

Letní tábor se konal v Jizerských horách.Tento školní rok se koná historický obor JAK SE ŽILO V ANTICE ve spolupráci s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK, metodikem

je Doc.PhDr.Václav Marek,CSc.


S babičkou a dědou to vůbec není nuda, naopak, dá se s nimi zažít skvělé dobrodružství a dozvědět se hodně nového, to by vám mohla potvrdit spousta vnoučat. A hlavně jim netvrd´te, že na vysokou školu se dá jít až po maturitě, děti z Experimentální univerzity by vám to stejně nevěřily.

 

Ing.Dana Steinová

dana_stein@volny.cz