Online zápisy CCV do Zimního semestru 2021/2022 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Centrum celoživotního vzdělávání (CCV)

 

ONLINE ZÁPISY DO ZIMNÍHO SEMESTRU PROBÍHAJÍ OD 2. února 2021 do 27. května 2021 a budou opět obnoveny od 1.září 2021

 

Od 2.2.2021 do 27. 5. 2021 fungují úřední hodiny pro CCV a vydávání senior pasů pro KRS každý čtvrtek od 14–16 h v Přístavní 24, Praha 7, 1. p. č. dveří 118. 

V termínu od 28. 5. do 31. 8. 21 se ale nebude možné zapsat do CCV ani osobně ani on-line.

Osobní zápisy budou opět obnoveny od 2. 9. 2021.
 
 
Vážení studenti CCV,

 

Věříme, že pandemie opravdu skončí a od 5. 10. 21 zahájíme zimní semestr školního roku 2021/22
Ti studenti, kteří měli zájem o vrácení zápisného tak učinili mezi 2.2.21 do 28.2.2021 , z 1.300 zapsaných studentů se odhlásilo 24 osob.
Ti, kteří se rozhodli své zápisné automaticky přesunout do školního roku 2021/22 budou studovat za původní zápisné Kč 400/obor/semestr,
které zaplatili v období od 1.4.20 do 1.2.21. Studenti, kteří se do zimního semestru šk. roku 2021/22 přihlásí od 2. 2. 21 již platí 500 Kč za obor a semestr.
Zvýšení zápisného za semestr a obor ze 400 Kč na 500 Kč bylo navrženo a schváleno valnou hromadou Aktivní stáři.eu 17.12.20
Loajalitu těch, kteří se zapsali ke studiu v počátcích epidemie a nezrušili svůj zápis kvůli tomu, že jsme zimní semestr nezahájili v říjnu 2020 ani v únoru 2021,
jsme ocenili jedenácti historickými bonusovými přednáškami o Přemyslovských a Lucemburských vládcích v Čechách.
Mgr Gabriela Šarochová-Nováková pracuje na dalším cyklu osmi historických přednášek. Tento cyklus přednášek obdrží i ti z vás, kteří se přihlásí od 2. 2. 21 do 27. 5. 21. 
Tentokrát dostanete odkazy na všech osm přednášek najednou, jakmile bude příprava cyklu ukončena.Odkaz na přednášky bude aktivní do 31. 8. 21.
Cyklus „Dějiny Markrabství moravského do roku 1526“.
Přibližné rozložení témat bude následující:
1. Velká Morava a situace na Moravě v 10. století, moravská církevní správa
2. První Přemyslovci v dějinách Moravy, vznik údělných knížectví, olomoucké biskupství, 11. století
3. Moravští údělníci jako hybatelé politického vývoje ve 12. století.
4. Morava za vlády přemyslovských králů
5. Morava po vymření Přemyslovců, Karel Lucemburský jako markrabě moravský
6. Morava za Jana Jindřicha Lucemburského a jeho potomků
7. Morava pod správou Lucemburků, osobnost Jošta Lucemburského a vývoj v 1. polovině 15. století
8. Morava po smrti Zikmunda Lucemburského ve stínu válek s Matyášem Korvínem a za éry Jagellonců
 
Studenti, kteří se ke studiu zapíší v září 2021 už nebudou mít nárok na výše uvedený bonusový cyklus historických přednášek. 
 

4. října 2021 od  14.30 hodin v sále KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7

Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů v tradičním podání

Pražského salonního orchestru pod vedením Mgr. Václava Vomáčky. ZDARMA!

Vstupenky lze vyzvednout každý čtvrtek od 2. do 23. září v Přístavní 24,

Praha 7, 1.p. č.118 od 10–12 hodin a od 13–15 hodin při návštěvě INFO DNŮ Krajské

rady seniorů hlavního města Prahy a zároveň se lze zapsat do Centra celoživotního

vzdělávání.

 

Zbylé vstupenky budou k dispozici před koncertem.

 

INFO DNY Krajské rady seniorů hlavního města Prahy

v Přístavní 24, Praha 7, 1.p. č. dveří 118 

 

2. září 2021

 

10.00–10.30 h  Krajská rada seniorů hlavního města Praha
11.00–11.30 h  Centrum celoživotního vzdělávání
13.00–13.30 h  Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata

14.00–14.30 h  Trénování paměti interaktivní workshop
 

9. září 2021

 

10.00–11.00 h Aktivizační programy Právě teď o.p.s

13.00–14.00 h Remedium a Divadlo Proměna

16. září 2021

 

10.00 –11.00 h Sdružení českých spotřebitelů

13.00–14.00 h Moudrá sovička vám poradí s počítačem i chytrým telefonem

23. září 2021

 

10.00–11.00 h Senior Fitnes, aneb kde si v Praze zacvičit

13.00–14.00 h Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů-setkání s klavírním virtuosem světového formátu prof. Radoslavem Kvapilem a ukázkami z jeho repertoáru

 

KAPACITA INFO DNŮ JE OMEZENA NA 25 OSOB NA KAŽDOU PŘEDNÁŠKU, K DISPOZICI BUDOU ZDARMA I STARŠÍ ČÍSLA DOBY SENIORŮ

V zimním semestru 2021/22 dojde oproti původně zveřejněnému programu pouze k jedné změně a to v oboru „Šlechtické rody a jejich sídla v Čechách“
Zdravotní stav Mgr. Jana Rucze se zhoršil natolik, že už není schopen přednášet. Cyklus převzal v plném rozsahu PhDr. Petr Mašek z oddělení zámeckých
knihoven Národního muzea. Jednání s hrabětem F.Kinským o případné realizaci dalšího cyklu o šlechtických rodech  bylo přeloženo na konec roku 2022
/konec jeho starostování v Kostelci n.Orlicí/
Už se nemohu dočkat toho, až se zase budeme schopni setkávat na živo. Děkuji vám za toleranci a flexibilitu, kterou dnešní doba vyžaduje v
míře nevídané.
 
 
Zdraví Ing. Dana Steinová
http://www.aktivnistari.eu/
608552113

 

POZN.: tento zápisový list ke stažení NESLOUŽÍ k on-line zápisům, ale pouze pro vytištění a vyplnění pro ty, kdo se jdou zapsat fyzicky.

 

Organizační řád Centra celoživotního vzdělávání ke stažení ZDE

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ NEPANDEMICKÉ

Centrum nabízí kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Výhodná poloha v centru Prahy, se snadnou dostupností ze všech pražských autobusových a vlakových nádraží v kombinaci s přednáškami vysoké kvality vytváří předpoklad pro vznik vzdělávacího centra neprofesního charakteru s celorepublikovým působením. A studenti sem opravdu přijíždí i ze vzdálených končin jako je Ostrava, Olomouc, Brno či České Budějovice.

CCV, které vzniklo v roce 2005, pokračuje s úspěšnými dlouhodobě existujícími programy a to Univerzitou volného času (od ledna 1993) a Experimentální Univerzitou pro prarodiče a vnoučata“(od října 2004). V roce 2005 byl do CCV zařazen nový tematický blok

“Centrum zdravého stárnutí“. Koncem ledna 2013 byl ukončen po 25 letech existence tzv. Náborový kurz oborů U3V /Nabídkový kurz oborů U3V, Přípravný kurz ke studiu na U3V/,jehož vznik inicioval prof. Vladimír Pacovský v roce 1988. Každý obor obsahuje osm přednášek konajících se ve 14 denním intervalu, Experimentální univerzita se koná jednou měsíčně.

CCV bylo dlouhá léta součástí Kulturního Centra Vltavská v Bubenské 1, Praha 7. Po zániku tohoto subjektu se přestěhovalo v únoru 2013 do Kulturního domu Ládví na Praze 8.

Od ledna 2016 však došlo ke zvýšení původního sníženého nájmu o 50 %, na což CCV reagovalo přestěhováním do levnějších prostor, protože nechtělo situaci řešit zvýšením zápisného. Od října 2016 sídlí CCV v Kulturním zařízení Domovina, Na Maninách 32a,Praha 7, se   snadnou dopravou z metra C/Vltavská/ a metra B/Palmovka/ tramvají č.1,14,25 do stanice Maniny, tramvají č. 6 a 12 do stanice U Průhonu,jízda netrvá ani pět minut.

 Experimentální Univerzita pro prarodiče a vnoučata je nová forma mezigeneračního vzdělávání, která je organizována v těsné spolupráci CCV s fakultami pražských VŠ a koná se na jejich akademické půdě. Prarodič a vnouče ve věku  6–12 let tvoří studijní tým, který si vzájemně pomáhá a obohacuje se. První obor „Astronomie“ byl veden Doc. RNDr Martinem Šolcem v letech 2004–6 na MFF UK, další obor „Krajina a les“pak zrealizovala Lesnická fakulta ČZU ve školním roce 2006/7. Od roku 2007 nabídla čtyřsemestrový obor „Zajímavosti z přírodních věd“ Přírodovědecká fakulta UK. Ve školním roce tj 2009/10 se v Mezinárodním roce astronomie opět Experimentální univerzita vrátila na MFF UK. Ve školním roce 2010/11 to byl kurz „Egyptologie“ na FF UK připravený ve spolupráci s Čs. egyptologickým ústavem. Ve školním roce 2011/12 se Experimentální univerzita vrátila opět na MFF UK, tentokrát se jednalo o nový obor „Zajímavosti z meteorologie a klimatologie“. Od října 2012 do května 2014 byl zrealizován na České zemědělské univerzitě obor“Člo­věk, zvířata a zvířátka.“, který pokračoval dalšími dvěma semestry oboru „Les a krajina v ČR“ od října 2014 do května 2015. Ve školním roce 2015/16 se Experimentální univerzita přesunula na Přírodovědeckou fakultu UK, kde katedra geografie nabídla nádherně připravený obor „ Geografické výpravy za poznáním“. Ve školním roce 2016/17 Experimentální univerzita pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK dalším oborem „Ochrana životního prostředí“ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí. Ve školním roce 2017/18 se vrátila Exp.uni. na MFF UK k oboru „Astronomie“ a ve školním roce 2018/19 se opět konala Meteorologie a klimatologie na MFF UK. Od řijna 2019 to byl velmi atraktivní obor „Jak se žilo v antice“ ve spolupráci s Ústavem řeckých a římských studií FF UK s letním táborem v Římě v červenci 2020. Nezrealizované přednášky z doby pandemie byly nahrazeny 3.10.20

Zápisné pro dvojici prarodič – vnouče na celý školní rok činí 1.000,– Kč. Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu dopoledne, o prázdninách se pro účastníky pořádá pravidelně letní tábor. Nový obor připravený ve spolupráci s Národním muzeem na školní rok 2020/21 bude aktualizován a jeho realizace bude přesunuta na školní rok 2021/2022

 

V nabídce zimního semestru školního roku 2021/2022 naleznete:

Centrum zdravého stárnutí

Nabízí tolik potřebnou osvětu pro udržení dobré fyzické i psychické kondice pro všechny věkové kategorie a prodloužení nezávislosti u stárnoucí populace.

Vstupní podmínky jsou stejné jako u UVČ, zápisné do úterních bloků je 500 Kč včetně 21 % DPH, Kč pro vybrané kategorie obyvatelstva.

 

Ve 2. úterní skupině CZS se lze zapsat do těchto oborů:

Od 9 do 11 h „Lékové interakce“ ,od nejvýznamnějšího českého experta PharmDr.Josefa Suchopára se dozvíte o interakcích mezi léky, léky a nápoji, potravinami a bylinami a léky a nemocemi

Od 11.30 do 13.30 h „Psychologie pro život“, aneb psychologická „poradna“ od renomovaných psychologů k problémům, které se v denním životě vyskytují.  

Od 14 do 16 h „Léčba nejen klasicky“, léčba autopatií, homeopatií, přírodní léčba, tradiční čínská či alternativní medicína, unikátní obor, který doposud nebyl v CCV v tomto složení nabídnut

 

Univerzita volného času

Představuje formu systematického zájmového mezigeneračního vzdělávání v atraktivních oborech. Vysoká kvalita přednášek je garantována buď osobou erudovaného metodika, nebo smlouvou o přímé spolupráci s konkrétní VŠ. Není stanoven předpoklad předchozího vzdělání, nekonají se ani vstupní, ani výstupní testy, ani se nevydávají certifikáty o absolvování studia. Jedinou motivací ke studiu je hluboký zájem o zvolený obor. UVČ není věkově segregovaná a studovat zde může každý, komu je více než 18 let. Vybrané kategorie obyvatelstva studují bez kurzovného, pouze za zápisné 500 Kč včetně DPH. Týká se matek a otců na rodičovské dovolené, nezaměstnaných lidí produktivního věku a invalidních a starobních důchodců. Ostatní platí 1.000 Kč kurzovné / semestr / obor plus zápisné, tj. celkem  1.500 ,– Kč včetně DPH. Koná se v úterý a ve středu.

 

V 1. úterní skupině UVČ I. se lze zapsat do těchto oborů:

Od 9 do 11 h „Vážná hudba zvenčí a zevnitř“ charismatického Mgr Lukáše Hurníka,Ph.D. je opravdovou lahůdkou pro milovníky hudby.

Od 11.30 do 13.30 h „Křes­ťanství a islám“ od renomovaného arabisty a islamisty ThLic.Lukáše Noska, Th.D.

Od 14 do 16 h „Šlechtické rody a jejich sídla v Čechách“, o­bro,který několik semestrů přednášel momentálně vážně nemocný Mgr.Jan Rucz, bude mít od října nového lektora a pravděpodobně i novou skladbu. O spolupráci byl požádán hrabě František Kinský, tak uvidíme..

 

Ve 2. středeční skupině  UVČ II. se nabízí obory:

Od 9 do 11 h „Praha -město u vody“, o tento dvou semestrový obor mají velký zájem zejména milovníci Prahy, přednášky jsou doplněny tematickými vycházkami, přednáší dokonalá znalkyně Prahy, historička PhDr. Eva Havlovcová.

Od 11.30 do 13.30 h   „Račte vstoupit“, přednáší PhDr. Eva Havlovcová, Pražské radnice, muzea, galerie, hotely, knihovny, tělocvičny , divadla i koncertní sály, zkrátka veřejně přístupné prostory, přednášky jsou doplněny tematickými vycházkami.

Od 14 do 16 h " Dějiny evropského umění a kultury" , historička a kunshistorička PhDr.Václava Kofránková, Ph.D. vás provede vývojem evropského umění v historickém kontextu

 

Ve 3. středeční skupině UVČ III. se nábízí obory:

Od 9 do 11 h „Zeměpis západní Evropy “, geograficko-historicko-sociologická analýza západoevropských států, přednáší RNDr.Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu České akademie věd.

Od 11.30 do 13.30 h „Poutní místa v ČR“, Svatou horu u Příbrami, Hostýn, Mikulov  či  další posvátná místa českých a moravských diecezí představí v novém oboru Mgr, Jan Kroča

Od 14 do 16 h „Pompeje“, charizmatický archeolog PhDr.Pavel Titz ,Ph.D. ,přednáší nejen o erupci Vesuvu a o vzniku a zániku slavného města, ale také o posunu ve výzkumu této historické lokality

 

Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP)-organizován občanským sdružením Aktivní stáří eu, který nabízí 30 doprovodných aktivit, jako jsou jazykové kurzy/němčina, angličtina, italština, francouzština, španělština/, jóga, arterapie, malování s akademickou malířkou, Pilátes, kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, turistický kroužek, trénování paměti v angličtině, šachy, dámský klub či pěvecký sbor. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti pro své kolegy na bázi dobrovolnosti. Seznam aktivit je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP 200Kč  za semestr za první aktivitu a za každou další 100 Kč. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života.

 

Centrum celoživotního vzdělávání má skvělou reputaci díky svým renomovaným přednášejícím a vysokou návštěvnost, do každého semestru se zapíše kolem 3.000 studentů­. Organizátor­ka Ing.Dana Steinová byla oceněna 25.9.2017 CENOU Rady vlády pro seniory a stárnutí populace-1.místo v kategorii profesionál 60 plus.

A mezi studenty se můžete zařadit i vy. Bude to pro vás nejlépe investovaných 500 Kč v letošním roce, získáte nejen přístup k novým vědomostem, najdete nové přátele, ale také získáte nový životní program, a pravděpodobně si začnete i stěžovat, a to na nedostatek volného času!

 

Ing. Dana Steinová

Centrum celoživotního vzdělávání

http://www.aktivnistari.eu/